Hong Cuc Phun Xam - Permanent Makeup in Westminster CA 92683 - scalp shading 92683

NỘI DUNG HỌC PHẦN ĐÀO TẠO LĂN KIM


Mở đầu

- Tổng quan về ngành spa

- Văn hóa trong một spa chuyên nghiệp

- Các loại hình và phong cách Spa

- Lý thuyết giải phẫu sinh lý người và những vấn đề sức khỏe ảnh hưởng đến làn da

- Lý thuyết về da: cấu tạo, chức năng, hoạt động


Tìm hiểu về tế bào gốc

- Tế bào gốc là gì

- Các loại tế bào gốc

- Chức năng tế bào gốc

- Ứng dụng của tế bào gốc trong thẩm mỹ và chăm sóc da
Kỹ thuật lăn kim

- Kỹ thuật làm sạch da bằng sữa sửa mặt, tấy da chết

- Kỹ thuật xông hơi hút mụn

- Kỹ thuật ủ tê

- Kỹ thuật lăn kim bằng tay

- Kỹ thuật lăn kim bằng máy

- Kỹ thuật đưa tế bào gốc vào vùng cần trị liệu

- Lưu ý khi chăm soc da tại nhà sau lăn kim

- Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình trị liệu